ÇalışmalarımDini Konular

Yaşar Hoca İle Röportaj

Röportaj İçeriği Hakkında

HAVAS İLMİ ve YAŞAR CENGİZOĞLU

ÇOK GÜZEL BİR RÖPORTAJ OKUMANIZI TAVSİYE EDERİM…

Güzin Osmancık

Onlar Gayb âleminin bilinmeyenleri. Onlar Allahın Kuran’da Ey insan ve cin topluluğu diye hitap ettiği İslamiyet’ten sorumlu varlıklar. Enam 130 Ey İnsan ve cin topluluğu size sizin içinizden Resuller gelmedi mi

Cinler nasıl varlıklardır, ne yerler ne içerler, nerede yaşarlar, nelerden hoşlanırlar, en çok neye kızarlar. Ömürleri ne kadardır. Onlarla temas kurmak mümkün müdür Onlardan korunmanın yolları nelerdir

İşte yukardaki bütün bu soruların cevabını alabileceğimiz kişiydi Yaşar Cengizoğlu.

Kendisi senelerce onlara ait ilimle uğraşmış. Ve bu ilmi insanlara faydalı olmak için kullananlardan biri.

Yaşar Cengizoğlu 1958 Kars Sarıkamış doğumlu…
Asıl mesleği mali müşavirlik.

15 senedir kendini havas ilmi ile insanları tedavi etmeye adamış. O âlemi çok iyi tanıyor. Hatta ben her iki âleminde malıyım diyor.

– Bu ilmi nasıl öğrendiniz, her isteyen bu ilme sahip olabilir mi

– Bir suçtan hapiste yatmıştım, 6 ay hücre hapsim vardı. O zaman zarfında riyazet yaparak kendimi bu ilme verdim. Bir kere bu ilim Allah’tan çok istenerek elde edilen bir ilimdir. Çok zordur bu ilme sahip olmak isteyenlerin bir takım dünyevi isteklerden vazgeçmesi lazım.

– Riyazetin ne olduğunu açıklar mısınız

– Her türlü hayvansal gıdalardan temizlenerek sadece tuzsuz zeytin, arpa ekmeği ile tutulan bir oruçtur. Bu zaman zarfında bütün dünya ilişkilerinden soyutlanır, kimse ile konuşulmaz. Amaç nefsi kontrol altında tutabilmektir. En az 41 gün bu orucun tutulması lazımdır… Bu ilime sahip olmak için mürşit esastır. Çünkü Şeyhten yetki alınmadan bu ilim yapılmaz, havas ilmi Kuran ilmidir, Rabbani bir ilimdir. Şu an Türkiye’de bu ilme sahip 11 kişi vardır. Bende onlardan biriyim. Bu işi kötü amaçlar için kullananlar vardır.

Onlar cinci hocalar ve büyücülerdir. Havasçıları bunlarla karıştırmamak lazımdır..

– Havas ilmi nedir, havasçıların görevleri nelerdir

– Havas; Kurân ve sünnet üzeri yapılan manevi bir tedavi şeklidir. Bir imside RUKYE ilmidir. Rukyecilik Allah Resülû (S.A.V) tedavi şeklidir. Bu tedavi mana âleminin doktorlarından alınan himmet ile yapılır. Allah’ın İlmidir. Diğer bir ismi de gizli ilimlerdir. Havasçılar bedene giren kâfir cinleri bedenden temizlemekle insanlara yardımcı olurlar. Onların yaptığı işi diğer cinci hocalar yapamaz. Bizim kendimize has metotlarımız vardır.

– Onların âlemlerini biliyor musunuz

– Evet, ben her iki âlemde de yaşıyorum. Onları çok iyi tanırım.

– Cinler hangi âlemin varlıklarıdır

– Öncelikle âlemleri bilmek lâzım, 6 âlem vardır. Üçü asıl, üçü karşıt âlemdir. Yedincisi yokluktur, karşıtı yoktur.

1-Zahiri âlem (dünya) – karşıtı, Berzah âlemi (ölünce gidilen âlem)
3-Gayb âlemi (cinlerin yaşadığı âlem- Karşıtı, Onların berzahı
6- Melekut âlemi -karşıtı Zulmani âlem
7-Lâ- mekan, yokluk… karşıtı-yoktur.

İşte cinler Gayb âleminin varlıklarıdır.

Aslında bütün alemler iç içedir. Yani aynı mekânları paylaşıyoruz ama frekanslarımız farklı olduğu için birbirimizi görmüyoruz.

– Onlar nasıl varlıklardır

– Rahman – 54 İnsanı, testi gibi kurutulmuş topraktan yarattı
Rahman – 55 Cannı’da yalın bir dumansız ateşten yarattı.

Kuranı Kerimin 72. suresi olan Cin suresi onlardan bahseder. Adları CANN, CİN diye geçmektedir. Yeryüzünde adem gelmeden önce onlar vardı. Sayıları insanlardan çoktur. Görünmezler ama varlıklarını hissettirirler.

Dumansız ateşten yaratılmışlardır. İnsan gibi ruhları yoktur. Ama İslam dininin gereklerini yerine getirmekle sorumlu tutulmuşlardır.

Bazen insan şekline dönüşebilirler. Peygamber Efendimiz “Öyle zaman gelecek ki şeytanlar ve cinler iki ayaklı askerler olacaklar” buyurmuşlardır. Sahabe zamanında onların arasında yaşayan, erzaklarını çalan cinler vardı. Çok akıllı mahlûklar değillerdir. Yaratılış itibari ile cahildirler. Çok yalan söylerler. Ama çok sabırlıdırlar, bir insana zarar vermek istediklerinde bıkmaz senelerce beklerler. Çünkü aceleleri yoktur, çok uzun ömürlüdürler.

– Ne kadar ömürleri vardır

– Sahabe zamanından bu yana yaşayan cinler vardır. 1000 senenin üzerinde yaşarlar. Âdemoğullarına atalarından gelme bir kinleri vardır. O sebepten zarar vermek isterler.

– Âdemoğullarına bu kinleri nereden geliyor

– Yine ayetle cevap vereceğim.

Sad -72 de Yüce Allah “Ona suret verip ruh üfürdüğümde hemen ona secde edin” buyuruyor.

Hepsi secde etti, bir tek iblis secde edenlerden olmadı.
Yüce Allah sordu “seni secde etmekten men eden şey nedir”

diye İblisin verdiği cevap şu

“Onu topraktan beni ateşten yarattın ben daha üstünüm.” Bunun üzerine Allah ona cehenneme gideceğini bildiriyor. O da Allah’tan kıyamete kadar insanları kandırmak ve peşinden sürüklemek için süre talebinde bulunuyor ve Allah’tan bu süreyi alıyor.

İşte o zaman bütün insanları saptıracağını söylemiş. Ve cehenneme gideceğini de biliyor. İşte o kin o secde etmediği günden geliyor. İnsanları hiç bıkmadan usanmadan izler, zayıf bir anını bekler, en büyük zevki korku vermektir. Hiçbir şey yapamazsa korku ile rahatsız eder insanı… Korku hissi hep onlardan gelir. Bazen arkadan sizi biri takip ediyor hissine kapılırsınız. Evet, takip ederler. Ve bu korkutma olayından sonsuz zevk alırlar.

– İblis nasıl bir mahlûktur Cin ile alakası var mıdır

– İblis, kâfir cinlerin başında olan mahkûktur. Yani cin tayfasındandır ama kâfirdir. Nasıl insanların mümini ve kâfiri varsa onun gibi. Tektir ve Âdem AS secde etmeyende odur.

Ve Kıyamete kadar yaşayacağına dair Allah’tan söz almıştır. Şeytan ise; ona hizmet eden kendi tayfasından olan mahlûklardır. O da cin tayfasıdır. İnsanları kandırmak onun görevidir.

– Birde İfrit var galiba, onun farklı bir görevi mi var

– Evet, hepsinin görevleri farklıdır. İfrit 4 tanedir. Onlara bağlı hizmet eden çok düzenli orduları vardır. İfrit, iblisten sonra Allah’ın yarattığı en güçlü varlıklardır. İnsanlara musallat olur. Özellikle Allah’ı çok zikredenlere musallat olur. İnsanların mutlu olmasına dayanamaz. Özellikle karı koca arasına girer, çünkü Âdem AS zürriyetinin çoğalmasına dayanamaz. Emir komuta zinciri ile çalışırlar. Vazifesini yerine getirdiği zaman raporunu verir. Çok sistemli çalışırlar.

– Birde peri ve Kuran-ı Kerimde tagut geçiyor bunlar kimdir

– Peri dişi cinlerin adıdır. Tagut ise Kuran’da geçer, yeryüzünde şeytana yardım eden insan şeytanların ismidir. İnsanları Allah’ın yolundan saptırırlar. Yani şeytanla iş birliği yapan insanlardır.

– Ne yerler, ne içerler. Beslenmeleri bizim gibi midir

– Onların beslenme şekilleri kokudur. Enerji varlıklar oldukları için bizim gibi yemek yemezler. Pişmiş pilav kokusunu çok severler, sigara dumanı çok hoşlarına gider. Kemik ve haşlama et kokusuna bayılırlar. Peygamber SAV buyurmuşlardır ki “Kim sofraya besmelesiz oturursa lokmasını kâfir cinlerle paylaşır. Özellikle et yemeği yediğiniz zaman ellerinizi yıkayınız ki size yaklaşmasınlar.”
Kâfir olanları pis kokuları sever. Özellikle pis kokan insan kokularına bayılırlar,

– En çok nerelerde yaşarlar

– En çok mezarlıkları severler. İzbe yerlerde harabelerde ıssız yerlerde toplanırlar. Hamamlar, çöplükler ve ağaç diplerinde barınırlar. Özellikle kuran okunmayan, pis evler kâfir cinlerin mekânlarıdır. Peygamber efendimiz evlere girerken mutlaka besmele çekip selâm veriniz buyurmuştur. Evlerde en çok banyo ve tuvalette bulunurlar. Mümin cinler camilerde ve mümin evlerde barınırlar. Mümin cinlerin evde bulunması iyidir. Onların olduğu yere kâfir cinler giremez. Kâfirlerin evinde kâfir cinler bulunur. İlk defa Müslüman olan cinler Kâbe cinleridir. Kâinatın her yeri onlarla doludur. Aslında onlarla aynı mekânları paylaşıyoruz. Fakat boyutlarımız farklı olduğu için birbirimizi göremiyoruz.

– İnsan bedenine niye girmek isterler

– Bir insan bedenine girdiler mi Boğaz’da yalıya yerleşmiş gibi sevinirler. Çıkmak zorunda kalınca da anne kucağından koparılıyormuş gibi acı çekerler. Yerleştikleri kişinin gözünü, beynini, ağzını bedenini kullanırlar. İradesine hükmederler.

– Aile hayatları var mıdır

– Aynı bizim gibi evlenirler, çoluk çocuk yaparlar. Düğün dernek eğlence yaparlar. Çalışma ticaret gibi bir durumları yoktur. Çünkü geçim dertleri yoktur. İnsan artığı ile geçinirler. Çok güzel besteler yaparlar. Konferanslar verirler. Besmelesiz koyulan giysileri alır giyerler.

– Nasıl ölürler

– Onların canını da Azrail AS alır. Onlarda bizlerle birlikte cennete veya cehenneme gireceklerdir.

Nasıl ki insan çamurdan yaratılıp ateşte yanıyorsa, cinlerde ateşten yaratılıp toprağa katılacaktır. Bu onlar için çok büyük azap olacaktır.

– Kâfir cinleri kaçırmanın bir yolu var mı

– Tabiî ki vardır. Mesela Kuran ve zikir sesine dayanamazlar hemen kaçarlar. Gül suyu kokusunu hiç sevmezler. Yâsin’i Ezanı ve tekbir sesini duyduklarında zangır zangır titrerler. Namaz anında çok acı çekerler. Onun için namazı bozdurmak isterler. Vesvese verirler. Özellikle abdest anında abdestin olmadı, namazın kabul olmadı diye insanı vesvese ile rahatsız ederler. Dini sohbet yapılan yerlerden hemen kaçarlar.

– En çok neden korkarlar

– İhlâslı bir müminden korktukları kadar hiçbir şeyden korkmazlar. Allahın evliyalarını hiç sevmezler, onlara zarar vermek isterler. Birde zikirden çok korkarlar.

– İnsan bedenine nasıl girerler

– Demiştim ya çok sabırlıdırlar diye. Eğer bir insanı kafaya takarlarsa aynı bir tilki gibi avını beklerler. Hiç yılmazlar. Vücuda girişi şöyle olur. Kişi bir şeyden çok korkmuşsa özellikle korku anında girer. Veya çok büyük bir üzüntü yaşamışsa üzüntü anında bedene girer. Loğusa olanları kollar. Yani kişinin dirençsiz anını bekler ve o anda birden girer.

– Cin ile insanın evliliği mümkün müdür

– Bir insan geceleri kan ter içinde uyanıyorsa, kendini uyuduğu halde çok bitkin uyanıyorsa bu o âlemden biri ile evli olduğunu gösterir. Eğer bu âlemden bir erkek cinler âleminden bir kadınla evliyse ve erkek bu durumu kabul etmişse o cinden kurtulması imkânsızdır. Dünyayı o kişiye zindan eder elinden gelen her kötülüğü yapar.

– Vücuda nereden girerler

– Ağızdan, burundan, kulaktan, ayaktan, parmak uçlarından her yerden girerler. Bu hissedilmez ama çıkışta çok zor çıkarlar. Bazen Müslüman olup da mümin olmayan cinler vardır. Bilmeden girerler. Onları çıkarmak çok kolaydır. Genelde bunlar çocuk yaştaki cinlerdir. Onlar bize Yasin okuyun tekbir getirin ki, yolumuzu bulup çıkalım derler. Yasin’in en büyük özelliği yol göstermesidir. Kendi kendilerine çıkamazlar, mutlaka bu ilme sahip birinin yol göstermesi lazımdır.

– İnsan vücudunda saklandıkları belirli yerler var mıdır

– Tabi ki, özellikle kasık bölgelerinde, sol kol altında. Sağda saklanamazlar orada hayrı yazan melekler vardır oraya yerleşemezler. Bazen bedeni ateşlendirirler. Sol kola uyuşma hissi ve ağrı verirler. Bunu duman ile yaparlar. Beyine yerleşirler, oradan çıkarmak çok zordur.

– Kişi kendinde cin olduğunu anlayabilir mi, belli bir işareti var mıdır

– Bariz belirtiler vardır. Zaten kişi kendini çok rahatsız ve sıkıntılı hisseder. Sabahları çok zor uyanır. Mesela namazlarda veya abdest anında olmadık vesveseler gelir, sebepsiz yere eşi ile veya başka insanlarla olmadık sebeplerle geçimsizlik yapar. Yüzleri bir anda değişik görüyorsa, gözleri kan çanağı gibi kırmızı oluyorsa, Farklı kişilikler sergiliyorsa, iyi iken birden bire değişiyorsa, ani sinirlenmeleri varsa eşine karşı sebepsiz soğukluk hissediyorsa, hiçbir hastalığı yokken bir anda kendini kaybediyorsa, bir anda kramp şeklide ağrılar giriyorsa, yatak içinde çok sağa sola dönüyorsa, Durduk yerden birden uyku bastırıyorsa, ezan sesinden çok rahatsız oluyorsa, namazda sıkıntı geliyor ve namaz kılmayı istemiyorsa bunlar çok bariz belirtilerdir.

– Eğer bedenin içinde değil de dışarıdaysa nasıl belirti verir

– Önce kendilerine alıştırmak isterler. Onun için rüya âleminde kendilerini göstererek başlarlar işe. Hiç acele etmezler sabırla yaklaşırlar. Kedi köpek veya yılan olarak gözükürler. Rüyada yılan sokar uyandığında hakikaten soktuğu yerde ısırılma izi vardır. İşte o zaman tilki gibi sinsice beklemektedirler, üzgün ve ümitsiz bir anı beklemektedirler. Özellikle yeis içindeki insanları severler.

– Cinli olan kişiyi dışarıdan teşhis edebilir miyiz nasıl anlaşılır

– Eğer rahmani iseniz karşıdaki insanın gözüne bakın. Cinli olan kişi bu bakıştan son derece rahatsız olur. Gözünüzün içene bakamaz bakışlarını kaçırır. Sonra içinizden Fatiha okumaya başlayın. Ve izleyin çok sıkıntı duyar sonra içinizden tekbir getirin kişi sizin içinizdeki bu mesajı alır ve hemen tepki verir. Rahatsız olur, yanınızdan kaçar.

– Cinlerin bedene girme yolları var mıdır

– Evet, iki yolla intikal eder
Harici intikal dediğimiz, kendisi zaman kollayıp girer. Dahili intikal dediğimiz büyü yapılarak büyücü yolu ile bedene yollanır.

– Sakaleyn ne demektir

– Sakaleyn cinlere hükmeden kişiye denir. HZ Süleyman da sakaleyn idi. Hatta Süleyman tapınağını 4 ifriti ve her birine bağlı 360 tane görevlisini kullanarak bitirdiği bilinir. Peygamber Efendimiz ve İsa (AS)’da sakaleyndi.

– Cinlerin başka görevleri var mıdır

– Bütün insanlık âleminde fitne çıkarmak, devletler arasında savaşlar ve barışı bozmak yani bütün insanoğlunu birbirine düşürmek onların başlıca görevidir.

– Son olarak onlardan nasıl korunuruz onu da bize açıklarsanız seviniriz

– Onları iyi tanırsak onlardan korkmayız. Aslında onlardan korunmak kolaydır. İrade zayıflığı ve korku onları davet eder. Mezarlıklardan geçerken korku hissini onlar verir. Akşam namazından sonra ve sabah namaz vaktine kadar etrafta cirit atarlar. O saatler içinde özellikle çocuklar sokakta dolaşmamalıdır. Gece dışarı sıcak su dökmek canlarını yakar. Besmeleyi dilimizden düşürmemek asıldır. Allaha dost olmak, Allah dostları ile olmakta bizi onlardan korur. Abdestli olmak, gece yatarken Ayet-el Kûrsi okumak korumadır. Tabii özellikle cinci hocalara, falcılara büyücülere gitmemek korunma yollarından biridir. Böyle bir durum söz konusu olduğu zamanda mutlaka havasçılara başvurulması tavsiye edilir.

Yaşar Cengizoğlu. Havas ilmi ile uğraşan hocalardan sadece biri. Son derece zor bir görevi var. Senelerdir bu ilmi, insanlara faydalı olabilmek ve insanları bu illetten kurtarabilmek için kullanmış. Biz merak ettiğimiz bütün soruları kendisine sorduk ve aldığımız cevapları hiç yorumsuz aktardık…

Etiketler
Daha Fazla Göster

Yaşar Cengizoğlu

Evet bizde bu ilmi çalışmamızı yanlız kaldığım bir dönemlerde biraz daha hız vererek öğrenmeye çalıştık. Hocamız Hz.ALLAH TIR Elhamdülillah çünkü 7 aylık hücre gibi( Bir diğer tanimıyla çilahanede) yaşantımızda 6 ay bir fiil riyazatlı oruç tutduk sabah namaz vaktine kadar hep ders çalıştık hiç yatmadık o küçük çilahanemiz de çok güzellikler yaşadık Elhamdülillah halende çalışıyoruz bunun sonu yoktur.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Call Now ButtonHemen Ara
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelliyici Algılandı!

Reklam Engelliyici Algılandı! Lütfen Reklam engelleyici eklentinizi kapatıp sayfayı yenileyin.