Cinler ve Şeytanlar AlemiGenel

Cin Çarpması Tedavisi

Cin Çarpması Zararları

CİNİN İNSANA ÇARPMA VE ZARAR VERME NEDENLERİ

Cinlerin zarar vermesi: cin çarpması, cin değmesi, cin musallat olması, cini bedene yada ruha girmesi diye adlandırılır. Ben kısaca cin çarpması diye tabir edeceğim.

Cinin insana çarpma(zarar verme) nedenleri çok çeşitlidir. Bunlar:

AŞK: Erkek cinninin insanlardan bir kadına yada kadın cinninin insanlardan bir erkeğe aşık olması.

ZARAR VERMEK:

İnsanın; Besmelesiz ve destursuz kaynar su dökmesi, kül ve ateş söndürmesi, cinninin üzerine basması, idrar yapması vs. suretiyle cinniye bilerek veya bilmeyerek kötülük etmesi, haksızlık yapması sonucunda cinninin intikam almak istemesi

YANLIŞ İBADET VE ZİKİR:

Bid’at (uydurma) olan zikir ve ibadetlerle uğraşmak; menfaat,çıkar ve birşeyler elde etmek için zikir ve ibadette bulunma sonucu cin ve şeytanlar o kişinin üzerine çöker. Zikir ve ibadet yalnız Allah için, O’nun rızasını kazanmak için yapılır. Diğer; yanlış zikir ve ibadette bulunmak, İslam dışı zikir ve ibadetlerle uğraşmak fayda değil zarar getirir.

BÜYÜ-SİHİR:

Bir insanın,başka bir insana kötülük yapmak veya onu yönlendirmek için; büyü, sihir, tılsım, muska gibi şeylerle cinniyi görevlendirmesi.

BÜYÜCÜLÜK:

Cinler, büyü yapma ile uğraşan kişinin zayıflığından ve acizliğinden faydalanıp o kişiye her istediklerini yaptırırlar. Ona musallat olup hasta edebilirler, ailesinede zarar verebilirler. Kısaca büyücü Allah’dan C.C. uzaklaştıkca cinlerin ve şeytanların emrine girer, onların tüm isteklerini yerine getirir ve onlardan zararda görür.

DİĞER NEDENLER:

İnsanın boş bulunduğu anlarda cin sebepsiz yere, insana zulm etmek içinde zarar verir. Bu boş bulunma anları: aşırı öfke, aşırı korku, aşırı sevinç, aşırı gaflet; nefsin aşırı isteklerine düşkünlük ve boy abdestinin olmadığı zamanlardır.

CİN ÇARPMASININ BELİRTİLERİ

Bu belirtiler tıbbi nedenlerden olabileceği gibi cinnilerdende kaynaklanabilir. Unutmayalımki aşagıda belirteceğim belirtilerden kendinde olanlar önce tıbbi yollara başvurmalıdır. Çünkü geç farkedilen hastalığın tedavi şansı azalır. Fakat okumanın günü, vakti, zamanı olmaz. Hastalık tıbbi yönden olmuyorsa o zaman İslami tedavi yollarına gidilir yada her ikisi birden uygulanabilinir.
1)Uykusuzluk, asabiyet, sıkıntı, huzursuzluk (insan yattıktan uzun bir süre sonunda uykuya dalabilmesi)
2)Gece uykusuz kalmak
3)Korkunç rüya ve kabuslar
4)İnsan uykuda kendisini korkutan, sıkıntı veren hallerde görmesi
5)Uyurken rüyada veye uykuyla uyanık halde olduğu durumda; yılan, kedi, fare gibi hayvanlar görmek
6)Uyurken diş gıcırdatmak
7)Uyurken gülmek, ağlamak, inlemek, çığlık atmak
8)Uyurken kalkıp şuursuz olarak yürümek
9)Uyurken rüyada kendini yüksek bir yerden düşerken görmesi veye düştüğünü zannetmesi
10)Kendisini; ıssız bir yerde, çöplükte, mezarda veya kabirde olduğunu zannetmesi

11)Uyurken insana benzeyen fakat insandan farklı özellikleri olan varlıklar görmek(Aşırı uzun veya kısa insan, boyu kısa elleri ve ayakları uzun insan, siyah insanlar, genç, yakışıklı, güzel erkek veya kadın görmek, onları bir hayvana benzer şekilde hissetmek, siyah şapkalı elleri ve ayakları uzun boyu kısa insan görmek veya analı kızlı değişik suretlerde vb.şekilderde görmek.)
12)Uyurken karaltılar görmek yada sürekli kendini karanlıkta zannetmek
13)Yürürken ayak sesi duymak,takip edildiğin hissine kapılmak, kulağa fısıltı seslerinin gelmesi
14)Uyanık halde çeşitli hayali varlıkların göründüğünü sanmak
15)Sebebi ve nedeni bulunamayan baş ağrısı, bacak ağrısı
16)İbadet ve namazdan uzak durma, Allah’dan C.C.yüz cevirme
17)(Ayet,sure ) Kur’an okunduğunda sıkıntı duyma,oradan hemen uzaklaşmayı isteme
18)Tembellik ve temizliğe dikkat etmeme
19)Dağınıklık;hem zihinde dağınıklılık,hemde ev ile iş yerinde dağınıklılık
20)Sebebi bulunamayan sara ve sinir hastalıkları. Kadınlarda adet düzensizliği
21)Organların her hangi birinde tıbben sebebi bilinmeyen ve tedavi edilemeyen ağrı
22)İnsanın kendi dışında biri olduğu hissine kapılması
23)Sebepsiz şuur kaybı ve baygınlık, dişlerin ve çenenin kasılıp açılamaması, ağızdan salya veya su gelmesi, ayıldığında veya şuursuz anında etrafa saldırması
24)Kişinin sevdiği yanında yokken özlem, hasret duyması; o gelince ondan uzaklaşma ve nefret hissi
25)Kişinin sebepsizce intiharı düşünmesi ve sürekli teşebbüslerde bulunması

26)Sebepsiz bahanelerle aile ortamında huzursuzlukların çoğalması,sevgi ve saygı ortamının yerini kavga ve tartışmaların alması. Nefretin çogalması.

27)Kişinin gece evden dışarı çıkıp,kaçma isteği. Çıkıncada sabaha kadar o kişinin bulunamaması. Geldiğindede hiç bir şey hatırlamaması

28)Kendi kişiliğinden çıkıp,başka bir kişiliğe bürünmesi (erkeğin kadın gibi,kadının erkek gibi konuşması veya değişik konuşması yada çocuksu tuhaf haller göstermesi)
29)Kendine ve yanındakilere zarar verme isteği

30)Gözlerdeki değişiklikler(donuk bakma,baygın bakış, yan bakış, gözlerini sağa sola bilinçsizce kaydırarak bakma, göz bebeklerinde değişiklik)
31)Aşırı unutkanlık, göz dalgınlığı, sabit bir yere bakıp kalmak, düşünememe ve dikkatini verememe, dalgınlık
32)Kaçıp kurtulma isteği, kendisinin birileri tarafından çağrıldığını hissetmesi
33)Rüyada cinsel ilişkiye girilmesi, kendisini başkasının eşi sanması, erkek ve kadın cinsel organlarını görmesi
34)Tuvalette uzun süre kalma isteği, tuvalette kendi kendine konuşma, şarkı ve türkü söyleme
35)Tıbben çocuk olmaması için bir sorun yokken çocukların olmaması ve sebepsiz düşüklerin olması
36)Söz ve hareketlerde dengesizlik(sebepsiz gülme,ağlama,öfke ve sinir krizleri)
37)Cinsel soğukluk,cinsel münasebet sırasında acı ve sıkıntı hissetme, evlenememe durumları
38)El ve ayaklarda; karıncalanma, uyuşukluk, soğuma olması
39)Bayılma, kendinden geçme, ağızdan salya ve su gelmesi
40)Sebepsiz baş dönmesi, düşme hissi, mide bulantısı, kusma isteğinin olması

TEDAVİDE OKUNAN AYET VE SURELER:

1)FATİHA SURESİ
2)BAKARA SURESİ 1DEN5’E KADAR OLAN AYETLER(5 DAHİL)
3)BAKARA SURESİ 163 VE 164.AYETLER
4)BAKARA SURESİ 255DEN257’E KADAR OLAN AYETLER(257 DAHİL)
5)BAKARA SURESİ 285 VE 286.AYETLER
6)ALU İMRAN SURESİ18 VE 19.AYETLER
7)A’RAF SURESİ 54-55-56. AYETLER
8)MÜ’MİN SURESİ 115 DEN 118 ‘E KADAR OLAN AYETLER(118 DAHİL)
9)SAFFAT SURESİ 1 DEN 10.AYETLERE KADAR(10 DAHİL)
10)AHKAF SURESİ 29 DAN 32.AYETLERE KADAR(32 DAHİL)
11)RAHMAN SURESİ 33 DEN 36’A KADAR OLAN AYETLER(36 DAHİL)
12)HAŞR SURESİ 21 DEN 24 ‘E KADAR OLAN AYETLER(24 DAHİL)
13)CİN SURESİ 1 DEN 9 ‘A KADAR OLAN AYETLER(9 DAHİL)
14)HUMEZE SURESİ
15)İHLAS SURESİ
16)FELAK SURESİ
17)NAS SURESİ

Bu sureler okunarak cinni kovulur yada getirtilir. Kişi cinni tarafından çarpılmışsa okuma sonunda hasta kendinden geçer ve cin konuşur.Yada konuşmaz hastada bazı alametler meydana gelir.Cinninin geldiği şu alametlerden anlaşılır:

1)Gözdeki hareketlerden(gözün istek dışı sık sık açılıp kapanması, gözün sabit olarak iyice açılıp donuk bakması, gözlerini kapatması ve açamaması, elleriyle gözlerini kapatması)
2)Vücutta titreme, titreme sadece kol ve bacaklardada olabilir
3)Vücutta sarsılma veya kasılma

4)Bağırma, feryat etme(bağırma okuma esnasındada olabilir. Okunmamak için okuma diye feryat eder, okumaya engel olmaya çalışır)
5)Cinninin adını söylemesi(genelde yanlış isim verselerde doğru söyleyenleride olur)
6)Vücutta soğuma veya yanma(bu durum tüm vücutta olabileceği gibi sadece bir bölgedede olabilir)

7)Okuma esnasında hastanın bilinci dışında ağlaması, gülmesi, yana doğru kayıp yere düşmesi veya yatması, yüksekten düşme hissine kapılması, kendini karanlıkta hissetmesi

NOT:Tedavi şeklini ayrıntıları ile anlatmayacağım. Çünkü bilinçsizce ve ehil kişilerin dışında tedavi yapmaya kalkmak yarar değil sadece zarar verir. Hasta zarar görebilir. Okumanın zararı cinniye olur, kişi ehil ve bu konularda bilgili değilse cinni, hastaya zarar vererek gider veya gitmiş gibi yapar.

Tedaviyi bilgi sahibi ve tecrübeli kişiler yapmalı; hastanın tedavi esnasındaki durumunu ve cinninin hareketlerini bilerek, dikkat ederek yapmalıdır.

TEDAVİ SAFHALARI

1)Tedavi öncesi safha
2)Tedavi safhası
3)Tedaviyi yapacak kişide olması gereken nitelikler

TEDAVİ YAPACAK KİŞİDE OLMASI GEREKEN NİTELİKLER

1)Sözünde ve işinde samimi olan,ilim ve bilgisi bulunan, ehil olan, psikolojik hastalıklarıda bilen biri olmalıdır
2)Cin ve şeytanların durumlarını bilen, onların alatmalarına kanmayacak bilinçli biri olmalıdır
3)Allah’a tam imanlı ve itikatlı olan,bu işi Allah rızası için öğrenip, yapan kişi olmalıdır
4)Şeytanın giriş yollarını ve çıkış yollarını bilen,onun vücudun hangi bölgesinde olduğunu anlayan biri olmalıdır
5)Takva sahibi, Allah ve Resulüne bağlı yaşantısı olan, haram ve günahlardan uzak yaşantı süren biri olmalıdır

6)Ayet, sure ve zikir ehli olan, Allah kelamının cin ve şeytan üzerinde etkili olduğuna inanan ve bunu bilen biri olmalıdır
7)Korunan ve korunmasını bilen biri olmalıdır

TEDAVİ ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER

1)Hastanın üzerindeki muska ve benzeri şeyler çıkartılmalı
2)Evde; resim,heykel gibi şeyler kaldırılmalı
3)Müzik,çalgı ve şarkı gibi şeyler olmamalı,televizyon,teyp gibi şeyler çalınmamalı

4)Hasta kadınsa kapalı ve saçı örtülü olmalı,yanında eşi veya nikah düşmeyen bir yakını olmalı,
adet ve hayızlı olmamalı, abdestli olmalı

5)Tedavi öncesi abdest alınmalı(bilhassa gusul abdestinin olması gerekir)tedaviyi yapacak olan, hasta ve yanındakilerde abdestli olması gerekir
6)Hasta ve yakınlara bilgi verilmeli, onları teskin etmeli, Kur’an da şifa ve rahmet olduğu bildirilmelidir

7)Durumun önce teşhis edilmesi gerekir(bunun için hasta ve yakınlarından belirtiler hakkında bilgi alınmalıdır. Çünkü çarpma şekli, sebebi ve belirtiler tedavi usulunü belirler)

8)Tedavi yapacak kişi kendine bağlı cinlerle tedavi yapacaksa; hem hastadan hemde kendi cinlerinden bilgi alması ve durum teşhisi yapması gerekir. Bu safhada hastalığın kaynağı önemlidir .Önce sebep olan durum ortadan kaldırılmalı, sonra tedaviye başlanmalıdır
9)Allah’dan C.C.yardım ve şifa istenilerek tedaviye başlanılmalıdır

TEDAVİ SAFHASI:

Öncedende belirttiğim gibi bilinçsizce yapılan tedavi şifa değil daha büyük sorunlar meydana getireceğinden ve yukarıda belirttiğim nedenlerden tedavi safhasını yazma gereği görmüyorum.

CİNNİYİ RAHATSIZ EDEN AYET VE SURELER

1)FATİHA SURESİ
2)AYETEL KÜRSİ (BAKARA SURESİ 255)
3)NİSA SURESİ 167 DEN 173’E KADAR OLAN AYETLER(173 DAHİL)
4)MAİDE SURESİ 33-34.AYETLER
5)EN’AM SURESİ 93.AYET
6)ENFAL SURESİ 12 VE 13.AYETLER
7)A’RAF SURESİ 44 DEN 51’E KADAR OLAN AYETLER(51DAHİL)
8)A’RAF SURESİ 102 VE 103. AYETLER
9)TEVBE SURESİ 7.AYET
10)İBRAHİM SURESİ 15 DEN 17’E KADAR OLAN AYETLER(17DAHİL)
11)İBRAHİM SURESİ 42 DEN 52’YE KADAR OLAN AYETLER(52DAHİL) 12)HİCR SURESİ 16 DAN 18 ‘E KADAR OLAN AYETLER(18DAHİL)
14)İSRA SURESİ 110 VE 111.AYETLER
15)ENBİYA SURESİ 70.AYET
16)DUHAN SURESİ 43 DEN 53. AYETLERE KADAR(53DAHİL)
17)AHKAF SURESİ 29 DAN 34’E KADAR OLAN AYETLER(34DAHİL)
18)HACC SURESİ 19 DAN 22 E KADAR OLAN AYETLER(22DAHİL)
19)MERYEM SURESİ 68 DEN 72.AYETLERE KADAR(72 DAHİL)
20)MÜLK SURESİ 5 DEN 11’E KADAR (11 DAHİL)
21)FELAK,NAS VE İHLAS SURELERİ

İnsan dua ederek, ayet, sure okuyarak, zikrederek cin ve şeytan şerrinden kendini korur; onları kendinden uzak tutar. Ayrıca cinlerin ve şeytanların ve hatta insanların zulmunden uzak durmak için YASİN SURESİ , AMENNERRESULU SURESİ, AYETEL KÜRSİ okunmalıdır.

Ayetel kürsi suresinin son kısmını( vela yeuduhu hıfzuhuma vehüvel aliyyül azim)defalarca tekrar etmek suretiyle cinni yakılabilinir yada uzaklaştırılır.

CİN VE ŞEYTANLARI UZAK TUTAN ZİKİRLER

La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh,lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir.
La havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim
Hasbunallahi ve ni’mel vekil
Hasbuyallahi ve ni’mel vekil
Subhanallah,elhamdülillah,estağfirullah,La ilahe illallah,euzu besmele ve salavatı şerifler.

HASTA KİŞİNİN YAPMASI GEREKENLER

1)Sürekli abdestli olması
2)Bu belaya sabretmesi,kendini güçlendirmesi,sabırlı,ümitli olması,asla Allah’dan ümidini kesmemesi gerekir
3)Şifa verecek olanın Allah olduğunu unutmaması ve sapık, İslam dışı görüşlere yer vermemesi
4)Dua ile Allah’a yönelmesi,şifasını Allah’dan istemesi

5)Yapabiliyorsa namaz kılmalı, ibadetlerini yapmalı, Kur’an okumalı, salatü selam getirmeli, Allah ismini dilinden düşürmemeli, her şeye euzu besmele ile başlaması gerekir
6)Müzik dinlemekten, şarkı söylemekten ve açık giyinmekten uzak durmalıdır
7)Dilini küfürden,gözünü ve tüm azalarını haramdan uzak tutmalıdır
8)Allah’a sığınmalı, Allah’dan yardım dilemelidir
9)Oruç tutmalı, nafile namaz kılmalı, zemzem suyu içmelidir
10)Meşru tedavi usullerinden uzak durmalı, bia’d a düşmemelidir

KORUNMA İÇİN OKUNACAK AYETLER

1)FATİHA
2)BAKARA SURESİ 1 DEN 5’E KADAR OLAN AYETLER(5 DE DAHİL)
3)BAKARA 163.AYET
4)BAKARA 255. AYET
5)BAKARA 285 VE 286.AYET
6)ALU İMRAN SURESİ 18.AYET
7)ARAF SURESİ 54-55-56.AYETLAR
8)TEVBE SURESİ 128-129.AYETLER
9)RUM SURESİ 17-18-19.AYETLER
10)SAFFAT SURESİ 1 DEN 10.AYETLERE KADAR(10.DA DAHİL)
11)MÜ’MİN SURESİ 1-2-3. AYETLER
12)RAHMAN SURESİ 33-34-35. AYETLER
13)HAŞR SURESİ 21-22-23-24.AYETLER
14)MÜZZEMMİL SURESİ 9.AYET
15)İHLAS,FELAK,NAS
16)YASİN SURESİ
17)KAFİRUN SURESİ

NOT:Cinninin insan bedeni üzerinde meydana getirdiği zararlar konusunda iki görüş mevcuttur. Biri cinninin insan bedenine girdiğidir. Diğeri ise, insan bedeninde başka bir varlığın olamayacağı dır. Bu görüşe göre cinni insanın bedenine yapışır veya onun yanından ayrılmayarak zarar verir. Diğer görüşe göre; cinni insan bedenine girer ya bir organı zapteder yada tüm vücuda yayılır

Etiketler
Daha Fazla Göster

Yaşar Cengizoğlu

Evet bizde bu ilmi çalışmamızı yanlız kaldığım bir dönemlerde biraz daha hız vererek öğrenmeye çalıştık. Hocamız Hz.ALLAH TIR Elhamdülillah çünkü 7 aylık hücre gibi( Bir diğer tanimıyla çilahanede) yaşantımızda 6 ay bir fiil riyazatlı oruç tutduk sabah namaz vaktine kadar hep ders çalıştık hiç yatmadık o küçük çilahanemiz de çok güzellikler yaşadık Elhamdülillah halende çalışıyoruz bunun sonu yoktur.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Call Now ButtonHemen Ara
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelliyici Algılandı!

Reklam Engelliyici Algılandı! Lütfen Reklam engelleyici eklentinizi kapatıp sayfayı yenileyin.