Hayvanlardan Bahseden Ayetlerden Alınacak 6 İbret

1. Nahl Suresi, 68. Ayet Ayet: Rabbin bal arısına şöyle ilham etti: “Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan (kovanlardan) kendine evler edin. Tefsir: “İlham etti” şeklinde çevirdiğimiz evhâ fiilinin türetildiği vahiy kavramı burada “canlının kendisine yararlı olanları alması, zararlılardan sakınması ve kendi geçimini sağlaması hususunda […]