Dualar

365 Gün Okunacak Dua

Duanın Dinimizdeki Yeri

Birinci Bölüm

DUÂNIN DİNİMİZDEKİ YERİ

Duânın önemi

Duânın Kabul Edilmesinin Şartları

1- Düzgün bir imana, Ehli sünnet itikadına sahip olmalıdır.

2- Farzları yapıp haramlardan, kul hakkından sakınmalıdır!

3- Kıymetli vakitlerde duâ etmelidir

4- Kabûl edileceğine inanarak duâ etmelidir.

5- Belâ gelmeden önce çok duâ etmelidir.

6- Sebeplere yapışmalıdır

Duâ etmenin âdâbı

Bedduâ etmemelidir

Herkese hayır duâ etmelidir

Mazlumun duâsı

GÜNLÜK OKUNACAK DUÂLAR

Îmân duâsı

İstigfar duâsı

Af ve magfiret için duâ

Doğruyu yanlışı öğrenmek için duâsı

Korkulu zamanlarda okunacak duâ

Sıkıntıdan kurtulmak için okunacak duâ

Dert ve belâdan kurtulmak için okunacak duâ

Cinnin musallat olmaması için okunacaklar duâlar

Günahların affı için duâ

Hamd ve şükür duâsı

Sağlık ve âfiyet için duâ

Hastanın iyileşmesi için duâ

Kalbde imanın sabit kalması için duâ

Her türlü zarardan ve şeytanın vesvesesinden

korunmak için duâ

Fitneden korunmak için duâ

Çarşıya giderken okunacak duâ

Şehid olarak ölebilmek için duâ

Abidler zümresinden olmak için duâ

Kabir ziyaretinde okunacak duâlar

Kalbi öldürmemek için okunacak duâ

Ezan duâsı

Günahlara kefaret için duâ

Sohbetten dağılırken okunacak duâ

Gece uyanınca okunacak duâ

Evden çıkarken, girerken okunacak duâ

Yatarken okunacak duâlar

Yemek duâsı
Murada kavuşmak için duâ

Musibet karşısında okunacak duâ
İstihare namazı ve duâsı

Salât-ı münciye (salâten tüncînâ)

Kaybolan şeyi bulmak için okunacak duâ
Doğumun rahat olması için duâ

Ruhî sıkıntıda okunan duâ
Ölüler için okunacak duâ
Namazdan sonra duâ
Yolculukta okunacak duâ
Şifa ayetleri
Nazar duâsı

Büyüden, sihirden kurtulmak için okunacak duâ

Sihir, büyü nedir? Ayat-i hırz nasıl okunur?
Ayat-i hırz nedir? (76)

Şeytân ve düşman şerrinden korunmak için

İftar Duâsı

Şifa için okunacak duâ Şifa için başka bir duâ

Tevhid duâsı

Tecdidi imân ve nikâh duâsı

Tecdidi imân: Tecdidi nikah:

Küfürden kurtulmak için duâ

DİĞER MEŞHUR DUÂLAR
Cennet ehlinden olmak için duâ

Duâ kabul olduğunda yapılacak hamd

Başlanan işin kolay ve hayırlı olması için duâ

Kurban keserken okunacak duâ

Su içerken okunacak duâ

Zemzem içerken okunacak duâ

Aksırınca okunacak duâ

Elbise giyerken okunacak duâ

Gıybet etmenin kefareti

Resûlullah’ı rü’yada görmek için duâ

Kötülerin şerrinden kurtulmak için duâ

Evlilikte ilk gece okunacak dua

Erkek çocuk olması için okunacak dua

Çocuğa isim koyarken

Çocuk konuşmaya başlayınca

Hastalıkta okunacak dua

Baş ağrısında okunacak dua
Kaybolan kimseye kavuşmak için
Cenaze namazı duâsı

Cenaze defin esnasında okunacak dua

Teheccüd namazından sonra okunacak duâ
Yeni hilâli görünce okunacak duâ

Banyoya girerken çıkarken okunacak dua

Helaya girerken çıkarken okunacak duâ

Bir zarar meydana geldiğinde okunacak duâ

Öfkeli halde edilecek dua
Fırtınada okunacak dua

Fakirlikten kurtuluş duâsı
Borç ve sıkıntı duâsı

Uykuda korkanın okuyacağı duâsı

Yağmur duâsı
Duâ ayetleri

Her murad için okunacak Kur’an-ı kerimdeki duâ ayetleri Kur’an-ı kerimdeki duâ ayetlerinin bazılarının manaları

Secdede duâ
Vesveseden kurtuluş duâsı
İsm-i a’zam duâsı

Esma-i hüsna

Salevatı- şerife okumak

Resûlullahın duâları

Hz. Aişe validemize bildirilen duâ

Seyyidü’l-istiğfar duâsı

Resûlullahın Veda Haccındaki duâsı

Resûlullahın bazı duâları
Küfür ve imansızlık
Namaz sûreleri (57)
Namâz Duâlarının manaları( meâlen)

Abdest Duâları (63)

Hacet Namazı “Ömründe bir defa olsun kıl!”

Namazın önemi

Namaz kötülüklerden korur !

Önce borçlar sonra nafileler!
Diğer fetvalar
İkinci Bölüm

MÜBAREK ÜÇ AYLAR

Mübârek aylar ve günler

-RECEB AYI

Recep ayındaki namaz ve duâ

Recep ayında oruç

Recep ayına hürmetin karşılığı

Hazret-i Ali’nin Duâsı

-ŞÂBAN AY’I

Resûlullah en çok Şâban ayında oruç tutardı

Şâban ayı seçilmiş ay

Şâban salevât-ı şerife ay’ı

-RAMAZAN AYI

Bu ayda dört şeyi çok yapınız!”

En kıymetli ay

İftar duâsı

Orucun farzı

Ramazan-ı şerîfe hürmetin karşılığı

Fırsatı kaçırmamalı

Ramazan magfiret ayıdır

Teravih namazı ve duâları

Okunacak duâ ve tesbîhler (59)

Kimler oruç tutmaz

Orucu bozan şeyler

Oruç üç çeşittir

Oruç tutmanın sevâbı

Ramazan ayında zekât

Zekâtın hesap günü

Sadaka-i Fıtr

Oruç Keffâreti

Kur’ân-ı kerîm ve Ramazan ayı

Oruç tutmanın sağlığa zararı var mı?

Orucun hikmetleri
“Oruç tutunuz, sıhhat bulunuz”
Oruç Cenab-ı Hakkın emri olduğu için tutulur
Oruç tutmanın toplum açısından önemi
Oruç kötülüklerden korur

Hastalıkların başı çok yemek
Orucun sosyal faydaları

Oruç ahlâkımızı güzelleştirir

Oruç her dinde vardı

Oruç ile ilgili yapılan araştırmalar

Hastalıkların tedavisinde oruç

Pakistan’da yapılan araştırma

Ülkemizde yapılan araştırmalar

Üçüncü Bölüm

MUBÂREK GÜNLER VE GECELER
Mübarek Günler ve Geceler

1–KADİR GECESİ Bu gecede okunacak duâ

2- AREFE GECESİ

Arefe Günü Okunacak duâ:

3 – FITR (RAMAZAN) BAYRAMI GECESİ:

Öksüzün bayram sevinci
Bayram Namazı
Niçin bayram denilmiştir?
İslâmiyette bayramlar ikidir Okunacak duâ

Şevvâl ayında oruç tutmanın sevabı

4 – KURBAN BAYRAMI GECELERİ:

“Bu da bizim bayramımızdır”
Bayram Namazı
Teşrîk Tekbîrleri
İsmail aleyhisselâm ve kurban
İkinci kurban olayı
5 – MEVLİD GECESİ:

Mevlid Merâsimleri

Mevlidin faydaları
Bu gece yapılacak işler
6 – BERÂT GECESİ

“Şükredici kul olmıyayım mı?”
Okunacak duâ
7 – Mİ’RÂC GECESİ:

“Başkası imâm olamaz!”
“O söyledi ise inandım”

İsrâ ve Mi’râc
Mi’râc gecesi hediyeleri
Bu gece yapılacak ibadet
8 – REGÂİB GECESİ:

“Regâib gecesinden gâfil olma!”
Regaib namazı yoktur
9- MUHARREM GECESİ:

Hicret nasıl oldu?
“O’nun muhâfazasına memur mu ettiniz?”

Örümcek ağı ve güvercin yuvası
Allahü teâlâ bizimledir!
“Sen müslüman olmadıkça…”

Nihayet hazret-i Ali de hicret etti

Habibullah geliyor baş tacımız geliyor
Okunacak duâ
10 -AŞÛRE GECESİ:

Aşûre gününün fazileti
Okunacak duâ

DİĞER MÜBAREK GÜNLER VE GECELER
Diğer Mübarek Gün ve Geceler

Cuma günü

Cuma günü okunacak duâlar

Bazı Bid’atler

Otuziki farz

(Îmamın Şartları, İslâmın Şartları, Namazın Farzları, Abdestin Farzları, Guslün Farzları, Teyemmümün Farzları)

Dördüncü Bölüm

SURELERİN FAZİLETİ
İhlâs sûresinin fazîleti

Kevser Sûresinin Fazîleti

Mülk sûresinin fazîleti

Bekara sûresinin fazîleti

Âmenerresûlü’nün fazîleti

Âyet-el kürsî’nin fazîleti

Vâkıa sûresinin fazîleti

Yasîn-i şerîfin fazîleti

Yasîn sûresinin faydaları

Nebe sûresinin fazîleti

Mu’avvizeteyn (Felâk, Nâs) sûrelerinin fazîleti

Fâtiha-i şerîfenin fazîleti

Enfâl sûresinin fazîleti

En’âm sûresinin fazîleti

Âl-i İmrân sûresinin fazîleti

Kâfirûn (Kulyâ) sûresinin fazîleti

Haşr sûresinin fazîleti

Kadr sûresinin fazîleti

Mü’min (Hâ mîm) sûresinin fazîleti

Fetih sûresinin fazîleti

Duhân (Hâ mîm) sûresinin fazîleti

Nasr (İzâ Câe) sûresinin fazîleti

Asr sûresinin fazîleti

Kehf sûresinin fazîleti

Tekâsür sûresinin fazîleti

Tevbe (Berâe) sûresinin fazileti

Zilzâl sûresinin fazîleti

Secde sûresinin fazîleti

Hûd sûresinin fazîleti

Duhâ sûresinin fazîleti

Kıyâme sûresinin fazîleti

Câsiye sûresinin fazîleti

Şebe’ sûresinin fazîleti

Fâtır sûresinin fazîleti

Beyyine sûresinin fazîleti

Kureyş sûresinin fazîleti

Müddessir sûresinin fazîleti

KUR’AN-I KERİM OKUMA SEVABI

Sinsi Kur’ân-ı kerim düşmanlığı

Kur’ân-ı kerim ve fıkıh kitapları

Kur’ân-ı kerimle amel etmek mümkün mü?

İstifade edilen eserler:

Etiketler
Daha Fazla Göster

Yaşar Cengizoğlu

Evet bizde bu ilmi çalışmamızı yanlız kaldığım bir dönemlerde biraz daha hız vererek öğrenmeye çalıştık. Hocamız Hz.ALLAH TIR Elhamdülillah çünkü 7 aylık hücre gibi( Bir diğer tanimıyla çilahanede) yaşantımızda 6 ay bir fiil riyazatlı oruç tutduk sabah namaz vaktine kadar hep ders çalıştık hiç yatmadık o küçük çilahanemiz de çok güzellikler yaşadık Elhamdülillah halende çalışıyoruz bunun sonu yoktur.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Call Now ButtonHemen Ara
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelliyici Algılandı!

Reklam Engelliyici Algılandı! Lütfen Reklam engelleyici eklentinizi kapatıp sayfayı yenileyin.